Emissieregistratie

Help index

warning Indien deze informatie uw vraag niet beantwoordt, dan kunt u ook via het contactformulier uw vraag stellen.

Selectie

Bediening keuzelijsten

Binnen een keuzelijst selecteert u met de linkermuisknop één waarde. Het is echter ook mogelijk om meerdere waardes tegelijk te selecteren en door grote lijsten te navigeren:

 • Selecteer meerdere achter elkaar met [Shift] + [Linker muisknop]
 • Selecteer meerdere individueel met [Ctrl] + [Linker muisknop
 • Spring direct naar een plaats in de lijst door de eerste letter in te toetsen

Criteria

Op deze pagina selecteert u stof of thema, de jaren en het compartiment. Vervolgens kan direct naar de tab [2. Weergave] worden gesprongen. Standaard wordt dan het totaal van Nederland getoond. Het is ook mogelijk om eerst via de tab [1b. Emissiebronnen] een meer toegesneden selectie te maken op √©√©n of meerdere doelgroepen, emissieoorzaken of bedrijven.

Emissiebronnen

Via een uitgebreide boomstructuur is het hier mogelijk om één of meerdere doelgroepen, subdoelgroepen, emissieoorzaken en/of bedrijven te selecteren waarvoor vervolgens via de tab [Weergave] de emissies worden getoond. Het is ook mogelijk om in één keer van de huidige (roze gekleurde) bron met de knop [Selecteer subniveau] het onderliggende niveau te selecteren.

Nadeel van de huidige implementatie is het feit dat het scherm na selectie weer naar boven in de boom springt. Ook kunnen geselecteerde onderdelen onzichtbaar worden doordat deze "tak" wordt dichtgeklapt. Om deze reden is altijd het aantal geselecteerde bronnen zichtbaar in de knop [Deselecteer alle bronnen (xxx)].

Terug

Weergave

Grafiek

De grafiek toont de ontwikkeling van de geselecteerde emissies in de tijd. De emissies worden weergeven met maximaal vier significante cijfers. Elke aangevinkte bron met emissies van de stofselectie levert een grafiek op. Onder de grafiek staat een tabel met emissies per lijn, die tevens als legenda fungeert. Door in de tabel een regel te selecteren licht deze op in de grafiek. De nummering van de lijnen wordt als volgt bepaald: de bron met de hoogste emissie in het laatste jaar krijgt nummer 1. U kunt ook de volgorde in de tabel veranderen door de titel van de kolom aan te klikken met de muis. Een nieuwe selectie van stoffen en/of bronnen levert nieuwe lijnen op. De al bestaande lijnen blijven ook zichtbaar als u vooraf het vakje 'Voeg nieuwe selectie toe' aanklikt.

Vanuit de tabel onder de grafiek kan met de knop [Naar Excel] een spreadsheet worden gevuld. Afhankelijk van de instellingen van Windows opent deze spreadsheet in de browser of in een apart scherm.

NB: gebruik deze spreadsheet om een eigen selectie van bronnen te maken. Voor een volledig overzicht van de emissies van één stof is het beter om de tab [3. Export - 3a. Per bron] te gebruiken. Hier is altijd gegarandeerd dat er geen dubbeltelingen plaatsvinden omdat u één niveau (totaal, doelgroep, subdoelgroep, emissieoorzaak of bedrijf) kunt selecteren. De export bevat toont de emissiecijfers met 6 digits.

Zie ook [Decimale scheidingsteken en Excel] [Instellingen - notatie]

Kaart

U kunt op twee manieren op het kaartscherm terecht komen: via een voorselectie uit de top 10 kaarten of via een eigen selectie. De kaart toont in beide gevallen de huidige selectie in tab [1. Selectie - 1a. Algemeen] en [1. Selectie - 1b. Emissiebronnen] de emissies ruimtelijk verdeeld. Omdat beide selecties meerdere stoffen en jaren kunnen bevatten en een kaart slecht √©√©n combinatie van jaar, stof en bron kan tonen maakt u linksboven allereerst een subselectie. Bij het starten van de kaart zijn de legenda en opties niet zichtbaar. U kunt deze zichtbaarmaken via het uitrolmenu aan de rechterkant. De muis kent een aantal functies:

 • E√©nmaal klikken op de linkermuisknop: u krijgt informatie over het geselecteerde gebied: de emissie van het gebied en eventuele bedrijven in de omgeving
 • Dubbelklikken op de linkermuisknop: gelijk aan inzoomen
 • Linkermuisknop ingedrukt houden en slepen: kaart verschuiven
 • muis-scrollwieltje: in- en uitzoomen
 • Shift-slepen met linkermuisknop ingedrukt: inzoomen.

screenshot kaartje

 1. Hier vindt u de eerder gekozen selectie van tab 1a en 1b. Wilt u andere stoffen, andere jaren of andere indelingen zien, ga dan terug naar de tab [1. Selectie] en kies daar wat u wilt zien. De picklist met daarin voor dit geval 'Gemeente' bepaalt de presentatielaag van de emissies. Als u een ander compartiment (water, bodem, enz.) kiest zijn er andere presentatielagen beschikbaar. Voor lucht en bodem gaat het echter om vierkanten 5x5 km, gemeentes en provincies en voor enkele stoffen vierkanten 1x1 km. Voor het compartiment water (emissie en belasting) hebben we opgenomen: afwateringseenheden (gaf 90-nl), waterkwaliteitsbeheerders en deelstroomgebieden (gaf 15-nl).
 2. In dit tekstveld kunt u zoeken naar postcode en afhankelijk van de geselecteerde opties naar andere onderdelen in de kaart. Bijvoorbeeld, staan de bedrijven aan, dan kunt u zoeken op bedrijfsnaam; Staan gemeentegrenzen aan dan kunt u zoeken op gemeentenaam enzovoort. Bij twee tekens verschijnt er een lijstje in beeld, meer tekens verfijnen de zoekopdracht. Door de muiscursor boven een item in de lijst te houden, licht deze in de kaart op. Als het gewenste item in de lijst voorkomt kunt u hierop klikken om deze te selecteren en dan zal de kaart daarnaartoe zoomen.
 3. Met deze drie knoppen kunt u uw selectie ongedaan maken met delete icon, de kaart volledig scherm maken met [fullscreen icon] en print icon printen of eventueel een PDF-document maken van de geslecteerde kaart en opties. Het klaarmaken van de print kan afhankelijk van wat er op het scherm staat wat tijd in beslag nemen.
 4. De knoppen aan de linkerkant zijn voor het besturen van de kaart. Hiermee kunt u in stappen inzoomen, door de verticale schuifbalk naar boven/beneden te bewegen of door de toetsen + en - te gebruiken. Met de plijtjes links/rechts, boven/beneden rond de wereldbol kunt u schuiven. En door op de de wereldbol te klikken kunt u uitzoomen naar de beginpositie.
 5. Met de opties kunt u de kaart verder naar wens aanpassen. U kunt een andere achtergrondlaag kiezen. Hierbij is standaard de topografische kaart geselecteerd, maar mogelijk wilt u gemeente- of provinciegrenzen zien. Verder kunt u hier de classificatie aanpassen, of de emissies per vierkante kilometer weergeven in plaats van in absolute getallen. Als u de schuifbalk voor transparantie gebruikt om de kleuren in de kaart aan te passen, houdt u er dan wel rekening mee dat de legenda niet mee verandert. De kleuren kunnen hierdoor wat afwijken.

Classificatiemethoden

In het algemeen zijn emissiewaarden niet gelijk verdeeld: veel van de emissies liggen onderaan in de range en enkele emissies schieten er bovenuit. Dit levert bij de standaard legenda-indeling van gelijke intervallen vaak een kaart met veel voorkomens in de onderste klasse op. Om deze reden kent deze website drie manieren om de legenda op te bouwen:

 • Gelijke intervallen: maximale waarde minus minimale waarde delen door het aantal klassen (de standaard oplossing)
 • Gelijke aantallen: gelijk aantal voorkomens per legendaklasse
Terug

Export

Per bron

De tab [3. Export - 3a. Per bron] levert voor de huidige selectie van stof(fen) jaren en compartiment(en) een volledige export vanuit de database. De bronselectie via tab [2b. Emissiebronnen] is hier niet van belang. Alle emissies worden met 6 significante cijfers weergegeven.

Let op: de export gebruikt voor getallen de decimale punt (de Amerikaanse schrijfwijze). Bij inlezen in een spreadsheet (Excel) kan dit problemen opleveren. Zie Notatie getallen in Excel.

Per locatie

De tab [3. Export - 3b. Per locatie] levert voor de huidige selectie van stof(fen) jaren en compartiment(en) een volledige export vanuit de database per gekozen ruimtelijke indeling. Alle emissies worden met 6 significate cijfers weergegeven. De bronselectie via tab [2b. Emissiebronnen] is hier niet van belang.

Let op: de export gebruikt voor getallen de decimale punt (de Amerikaanse schrijfwijze). Bij inlezen in een spreadsheet (Excel) kan dit problemen opleveren. Zie Notatie getallen in Excel.

U kunt de selectie beperken door onderaan de pagina het vakje [selecteer alle gebieden] uit te vinken. Vervolgens verschijnt een filterfunctie en de mogelijkheid om handmatig gebieden te (de)selecteren. Specifiek voor het snel selecteren van emissies naar zoute wateren is per afwateringseenheid aangegeven in de kolom soort of deze zoet (FW, fresh water), zout (C, coastal) of brak (B, brakish) is. De Engelse naamgeving is afgeleid uit de rapportageverplichtingen van de Kaderichtlijn Water. Voorbeeld: Indien u bij het filter kiest voor SOORT = C en de knop [toon filter] klikt, dan worden alleen de zoute wateren zichtbaar gemaakt.

Problemen oplossen

Export verschijnt niet

Ga als volgt te werk indien er geen pop-upvenster verschijnt of het pop-upvenster verschijnt heel kort en is daarna weer verdwenen. Om kennisgevingen te beheren in Internet Explorer wanneer een pop-upvenster is geblokkeerd:

 • Klik op Extra, wijs Pop-upblokkering aan en klik op Instellingen van pop-upblokkering.
 • Schakel het selectievakje Informatiebalk weergeven als een pop-upvenster wordt geblokkeerd in of uit.
 • Klik op Sluiten.

Wanneer de pop-ups aanstaan moet ook nog het weergeven van de download bevestiging aanstaan.

 • In Internet Explorer ga naar menu Extra (Tools)
 • Internet-opties (internet Options)
 • Beveiliging (security)
 • Selecteer Internet
 • Klik aangepast niveau (custom level)
 • Scroll naar beneden totdat u ziet "Downloads"
 • Automatisch bestand ophalen (automatic prompting for file downloads) (staat op uit (disable)) zet die op aan (enable)
 • Klik ok, ok en probeer de download opnieuw.

In Firefox volgt men de volgende stappen:

 • Klik op de menuknop en kies Opties.
 • Selecteer het paneel Inhoud.
 • Haal het vinkje weg naast Pop-upvensters blokkeren om de pop-upblokkering helemaal uit te schakelen.
 • Een klik op Uitzonderingen‚Ķ opent een dialoogvenster met een lijst van websites die u toestemming voor het weergeven van pop-ups wilt geven.

In Chrome kunt u de volgende stappen uitvoeren:

 • Klik in de rechterbovenhoek op Meer (drie puntjes onder elkaar).
 • Klik op Instellingen.
 • Klik op Geavanceerde instellingen weergeven onder aan het scherm.
 • Klik op Instellingen voor content in het gedeelte Privacy.
 • Selecteer een optie onder Pop-ups:
 • Alle sites toestaan pop-ups weer te geven

Notatie getallen in Excel

Microsoft Excel kent standaard een instelling voor de notatie van cijfers: het decimale scheidingsteken. In Nederlandstalige versies is het een decimale komma (een half als 0,5) en in de Engelstalige versie een decimale punt (een half als 0.5). De downloads via het tabblad 'Export' gebruiken de Amerikaanse schrijfwijze voor getallen. U kunt deze in Excel aanpassen via het menu 'Extra - Opties - Internationaal'. Hier kunt u het decimaalteken aanpassen. In Excel 2010/2013 vindt u deze optie onder 'Bestand (File) - Opties (Options) - Geavanceerd (Advanced) - Scheidingstekens van systeem (Uses system separators)'.

Terug

Instellingen

Alle emissies binnen de emissieregistratie worden als gehele getallen weergegeven en met maximaal 4 significante cijfers (1234000 kg) in grafiek, tabel en kaart. In de Export zijn dit 6 significate cijfers. Standaard is de eenheid kilogrammen per jaar. Op het tabblad Instellingen stelt u de eenheid van alle emissies in op bijvoorbeeld gram (logisch voor dioxine) of kiloton (logisch voor CO2). De eenheid wordt ook gebruikt voor alle tabellen, spreadsheets en voor de kaart.

Let op: Dit geldt niet voor de exports via de tabs [3. Export - 3a. Per bron] en [3. Export - 3b. Per locatie]. Hier staan de emissies altijd in kilogrammen met 6 significante cijfers.

Zoeken

Zoek documenten

Via de menukeuze [Zoek in documenten] op de startpagina kan op een string worden gezocht. Daarbij wordt de inhoud van de volgende documenttypen doorzocht: Microsoft Word, Adobe PDF, Microsoft Powerpoint, Microsoft Excel en HTML-pagina's. De zoekstring moet minimaal twee karakters bevatten. Het gebruik van de volgende termen is mogelijk:

 • Emission
 • "Emi*"
 • Emission AND 2010
 • Emission NEAR 2010
 • "Emi*" AND IPCC

Zoek bedrijven

Binnen de kaart is het mogelijk om naar een bedrijf te zoeken. Hiervoor moet wel het veld bedrijven zijn aangevinkt. Door in het veld naast de knop [Zoek] (een deel van) de naam van het bedrijf in te geven en op [Zoek] te drukken verspringt het centrum van de kaart naar de bedrijfslocatie. Indien er meer bedrijven bestaan met de (deels ingegeven) naam dan verschijnt in het veld onder [Zoek] de boodschap "selecteer object". Overigens hoeft het bedrijf geen emissies te hebben van de huidige geselecteerde stof.

Zoek postcode

Op zowel de startpagina (Direct naar kaart) als in het kaartscherm (Weergave - Kaart) kan direct de viercijferige postcode worden ingegeven. Hiermee zoomt de kaart naar het centrum van dit postcodegebied.

Zoek ruimtelijke indeling

Binnen de kaart is het mogelijk om naar bijvoorbeeld een gemeente of waterschap te zoeken. Hiervoor moet wel de juiste ruimtelijke indeling zijn geselecteerd.
Wanneer er een vierkanten laag (1x1km of 5x5km) geselecteerd is kan er op vierkantcode gezocht worden. Vierkantcodes bestaan uit km getal van de RD x-coördinaat en km getal van de RD y-coördinaat van de linkeronderhoek van het vierkant.

Terug