Emissieregistratie


De bètaversie van de vernieuwde emissieregistratie.nl staat op productie.emissieregistratie.nl
Op de bètaversie zijn o.a. de geografische kaarten weer beschikbaar. De Bronnen top 10 functionaliteit wordt nog toegevoegd. Blijf hiervoor op de huidige website.

Emissies

De emissiedatabase bevat bijna 100.000.000 emissiegetallen en het is niet altijd eenvoudig om hierin de weg te vinden. Top 10 refereert hier naar de 10 meest gevraagde en/of belangrijkste selecties. Deze dienen als voorbeeld voor het brede scala aan keuze mogelijkheden die de emissieregistratie site te bieden heeft. Op basis van deze voor geselecteerde instellingen kunt u een eigen selectie maken van gegevens die u op de kaart wilt tonen of in de grafieken wilt zien. Om het u gemakkelijk te maken zijn de meest voorkomende vragen voorgeselecteerd via een ‘Top 10’ voor Grafieken, Kaarten en Bronnen.

U kunt ook een eigen kaart of grafiek samenstellen. Kies op de tab ‘Selectie’ onder algemeen de gewenste stof(fen), jaren en het compartiment en vink onder Emissiebronnen de gewenste Bron(nen) aan. Maar het is ook mogelijk om één van de Top 10 selecties verder te verfijnen of bedrijfsrapportages op te vragen.

Belangrijke tips:

  • Tot de zomer van het lopende jaar betreffende de getoonde emissies de voorlopige cijfers. Rond de zomer worden deze vervangen door de definitieve cijfers. Voor meer uitleg zie emissieberekeningen.
  • U kunt meerdere stoffen of jaren in een tabel selecteren door tijdens het aanklikken de toets CTRL in te drukken. Een hele reeks wordt geselecteerd door de eerste in de rij aan te klikken en vervolgens de laatste terwijl de SHIFT-toets wordt ingedrukt. Zie hiervoor ook de help-pagina.
  • Een selectie levert wel eens een lege kaart of grafiek op. Het kan zijn dat de gekozen combinatie van emissiebron, stof en compartiment niet voorkomt. Maar het komt ook voor dat uw selectie onder een embargo valt. Zie hiervoor de embargosheet op de pagina ‘Gebruikswijzer cijfers’ onder de tab Introductie.
  • U kunt op twee manieren emissiecijfers downloaden: als spreadsheet onder de grafieken en via het tabblad ‘Export’. Bij de spreadsheet krijgt u de emissies van alleen de aangevinkte bronnen. In de meeste gevallen heeft de laatste optie de voorkeur omdat u er dan zeker van bent dat er geen dubbeltellingen plaatsvinden en dat alle emissies optellen tot het totaal van Nederland.
  • Deze website toont de totale Nederlandse uitstoot en gebruikt daarvoor een standaard bronindeling die zo goed als mogelijk aansluit bij de verschillende (internationaal) verplichte rapportages en nationale statistieken (met name de SBI-indeling). Voor een aantal verplichtingen tellen echter niet alle bronnen mee, wat verwarring kan opleveren. Zo tellen voor de NEC-verplichting (National Emission Ceiling) de internationale scheepvaart en de emissies uit de natuur niet mee. Om die reden staan onder ‘Internationale indelingen’ de emissies voor een aantal verplichtingen apart vermeld.