Emissieregistratie

Eerste inschatting broeikasgasemissies op basis van kwartaalcijfers

De emissiecijfers in de Emissieregistratie worden vastgesteld op basis van diverse bronnen en methoden. Nadat aan het begin van kalenderjaar t de definitieve Emissiecijfers 1990 t/m (t-2) worden vastgesteld door de Emissieregistratie, worden in de zomer voorlopige emissiecijfers vastgesteld voor het jaar t-1. Sinds begin 2021 is er een bij het CBS ontwikkelde methodiek beschikbaar om voorlopige kwartaalcijfers over jaar t te bepalen. Op basis van vier kwartaalcijfers is dan in maart van het jaar t+1 reeds een voorlopige jaartotaal beschikbaar voor jaar t. Deze pagina presenteert de eerste uitkomsten van deze methodiek: de cijfers over het eerste, tweede en derde kwartaal van 2021, en de cijfers over de kwartalen van 2020 die zodanig zijn bijgesteld dat ze aansluiten op de voorlopige cijfers over 2020 zoals die zijn vastgesteld door de Emissieregistratie.
Dit artikel geeft een nadere toelichting.

Broeikasgasemissies in Mton CO2-equivalenten
*) Definitief cijfer volgens Emissiregistratie
**) 2020 totaal is gelijk aan voorlopige cijfers 2020 Emissieregistratie, kwartaalcijfers 2020 berekend volgens CBS-methode
***) Berekend volgens de CBS-methode
Note: door afrondingen kan het voorkomen dat sommige optellingen niet helemaal kloppen.
2019*2020 kw01**2020 kw02**2020 kw03**2020 kw04**2020**2021 kw01***2021 kw02***2021 kw03***
Electriciteitsopwekking
CO2 41,38,66,58,88,832,79,26,67,6
Overige broeikasgassen 0,20,10,10,10,10,20,10,10,1
Totaal 41,58,76,68,98,932,99,36,77,6
          
Industrie
CO2 47,413,110,110,812,846,81311,611,0
Overige broeikasgassen 71,61,61,61,66,51,71,71,7
Totaal 54,514,811,712,414,453,314,713,212,6
          
Gebouwde omgeving
CO2 22,58,53,427,121,19,74,62,0
Overige broeikasgassen 0,50,20,10,10,20,50,20,10,1
Totaal 238,73,52,17,221,69,94,72,1
          
Verkeer en vervoer
CO2 34,67,877,77,5306,97,77,7
Overige broeikasgassen 0,70,20,20,20,20,70,20,20,2
Totaal 35,387,27,97,630,777,97,8
          
Landbouw
CO2 7,82,61,41,32,27,52,91,81,4
Overige broeikasgassen 18,74,74,64,54,718,54,84,64,6
Totaal 26,57,365,86,926,17,66,55,9
          
Totaal
CO2 153,640,728,530,638,3138,141,732,329,6
Overige broeikasgassen 27,26,86,56,46,726,46,86,66,5
Totaal 180,747,43537,145164,548,538,936,1

In het derde kwartaal van 2021 was de emisse van broeikasgassen 3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Dat komt vooral doordat er minder elektriciteit is geproduceerd. De gestegen gasprijzen en de relatief goedkopere elektriciteit uit het buitenland, afkomstig uit kern- en kolencentrales, leidden in het derde kwartaal van 2021 tot meer ingevoerde elektriciteit en minder productie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Door de productiedaling heeft de elektriciteitssector, ondanks het verstoken van meer steenkolen, minder broeikasgassen uitgestoten. Ook de toenemende productie uit hernieuwbare bronnen zorgde voor minder emissie.

De broeikasgasemissie van de overige klimaatakkoordsectoren is vrijwel gelijk gebleven vergeleken met het derde kwartaal van 2020. Bij de gebouwde omgeving speelt het effect niet dat in koude wintermaanden meer gestookt wordt. De emissie bij mobiliteit blijf ook nagenoeg gelijk, en daarmee nog wel onder pre-coronaniveau.

Per saldo geldt dat in de eerste drie kwartalen van 2021 meer broeikasgassen zijn uitgestoten (3 procent) dan in dezelfde periode van 2020. De uitstoot in het derde kwartaal was weliswaar lager dan een jaar eerder (-3 procent), maar de uitstoot in het tweede kwartaal van 2021 was een stuk hoger (11 procent). Ook in het eerste kwartaal lag de uitstoot hoger (2 procent). In vergelijking met twee jaar eerder was de totale uitstoot in de eerste drie kwartalen echter nog lager (-6 procent).