Emissieregistratie

Toetsingsemissies voor de NEC-plafonds en PM

Met ingang van 2020 gelden er in de EU voor enkele emissiestoffen reductiepercentages (voor: NH3, NOx, SO2, NMVOS en PM2,5). Deze relatieve reductiedoelstellingen moeten worden gerealiseerd ten opzichte van de emissies in het emissiejaar 2005. Herberekeningen van emissiereeksen door nieuwe inzichten, hebben als gevolg dat de te reduceren emissie jaarlijks kan verschillen. Deze tabel geeft een overzicht van de emissies van de luchtverontreinigende stoffen ten behoeve van de toetsing aan reductiedoelstelling. Hiervoor geldt de zogeheten NEC-definitie, en die heeft tot gevolg dat deze cijfers afwijken van de tabel ‘Luchtverontreinigende emissies’. De verschillen zijn dat de emissies van Wegverkeer en Visserij worden berekend op basis van verkochte brandstof, en dat de emissies van Zeescheepvaart en de NOx- en NMVOS-emissies van Mestmanagement en Landbouwbodems niet worden meegenomen voor het toetsen aan het reductiedoel. Deze emissiegegevens worden ook internationaal, in de vorm van het Informative Inventory Report (IIR) en bijbehorende NFR tabellen geleverd aan EMEP/EEA.

NEC-stoffen in kiloton, van 1990 t/m 2020, vastgesteld in januari 2022 (zie verklaring ontwikkeling emissies)
*) deze maximaal door de EU (NECD) toegestane emissies zijn een uitwerking van de EU-reductiedoelstelling voor Nederland (t.o.v. 2005) en gelden dus alleen voor 2020.
Stof per NEC-sector 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 2020 Plafond (EU) 2020*
Ammoniak (NH3)          
Industrie, Energie en Raffinaderijen 4,64,43,13,02,32,01,92,3  
Verkeer 1,02,44,35,34,94,14,53,9  
Consumenten 3,83,94,04,04,14,14,24,2  
HDO en Bouw 0,60,60,50,60,60,60,60,6  
Landbouw 334,6206,3160,7139,9121,5118,2112,8113,4  
Totaal 344,5217,7172,6152,7133,4128,9123,9124,4132,9
          
Stikstofoxiden (NOx)          
Industrie, Energie en Raffinaderijen 188,4142,7101,692,365,955,545,642,0  
Verkeer 387,4332,3299,2266,8220,4169,9138,5119,8  
Consumenten 21,823,419,716,114,08,16,46,0  
HDO en Bouw 12,212,111,87,67,34,63,83,4  
Landbouw 8,710,39,511,414,210,86,55,4  
Totaal 618,5520,8441,8394,2321,7249,0200,8176,7216,8
          
Zwaveldioxide (SO2)          
Industrie, Energie en Raffinaderijen 168,1108,161,757,232,129,321,218,3  
Verkeer 26,326,414,99,52,91,00,90,7  
Consumenten 1,20,80,50,40,50,40,40,4  
HDO en Bouw 1,31,11,00,30,20,10,20,1  
Landbouw 0,00,00,00,00,10,10,10,1  
Totaal 196,9136,478,267,535,831,022,819,648,6
          
Niet-methaan-VOS (NM-VOS)          
Industrie, Energie en Raffinaderijen 172,4120,490,361,956,946,538,835,9  
Verkeer 207,0142,888,358,748,937,436,132,5  
Consumenten 53,554,952,251,151,149,649,486,5  
HDO en Bouw 76,051,936,433,233,429,628,126,8  
Landbouw 0,81,41,42,67,13,93,02,5  
Totaal 509,7371,5268,6207,4197,4167,1155,4184,2190,8
          
Fijn stof (PM2.5)          
Industrie, Energie en Raffinaderijen 21,714,07,85,94,44,04,03,6  
Verkeer 24,019,515,912,27,74,93,73,2  
Consumenten 8,89,08,78,48,07,36,66,2  
HDO en Bouw 0,70,60,80,60,60,60,60,7  
Landbouw 0,60,60,60,60,70,70,70,7  
Totaal 55,843,733,927,721,417,515,614,417,5